Vrijwilligers

Wij proberen de kampen zo veilig mogelijk te laten zijn. Niet iedereen kan zomaar mee op kamp. Wij werven onze vrijwilligers uit eigen kring. Er is een relatie met minimaal een andere begeleider. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst bespreken we wat we verwachten van de begeleiders. Ook het moeilijke onderwerp; “wat als we gedrag zien bij een begeleider waar we niet van gediend zijn”, bespreken we open en eerlijk. We hebben het over straffen, belonen, fysieke verzorging, relatie met de kinderen etc. Janusz Korczak gaat uit van het respect voor het kind. Dit doen wij ook. Wij vragen de begeleiders hun ogen en hart open te houden en elkaar aan te spreken op gedrag. Tijdens de kampen is er elke avond een vergadering waar we een veilige sfeer creëren en waar we met elkaar de dag bespreken. De Hoofdleiding is verantwoordelijk voor de gang van zaken en zal altijd het welzijn van de kinderen voorop stellen.

Tijdens de kampen is er elke dag een kinderraad. Ook aan de kinderen vragen wij wat zij vinden van het gedrag van de volwassenen. Wij nemen deze inbreng serieus zonder dat wij de kinderen verantwoordelijk maken voor het gedrag van de volwassenen.

In de bijlage staat precies wat wij afspreken met de vrijwilliger.

bijlage6-inveiligehanden-modelgedragscode-medewerk

Op het kamp gaat een pedagoog mee, hij/ zij houdt zich bezig met het welzijn van de kinderen.

Op het kamp is er één hoofdleider aanspreekbaar voor de vrijwilligers. (raad en daad).

Wij vragen van alle vrijwilligers een VOG (verklaring omtrent gedrag). wij zijn ons bewust dat dit geen garanties biedt. Toch hebben wij besloten de VOG’s in te stellen, een kleine moeite en beter een actie teveel dan naderhand spijt hebben.