Sponsoren

Een overzicht van alle sponsors die het Nash Dom kamp 2016 ondersteunen:

 

Weeshuis der Doopsgezinden

Bisdom Roermond

Stichting Bladt Charity

Gravin van Bylandt Stichting

Stichting Hulp na Onderzoek.

Maria Stroot Fonds

NSGK ( Nederl. Stichting voor het Gehandicapte Kind).

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

 

En ouders van kinderen die deelnamen aan het kamp
Onze hartelijke dank, u bent onmisbaar

Wilt u het Nash Dom kamp sponseren?  Dan kunt u contact opnemen met nashdomnl@gmail.com
Wij besteden al het geld aan de kinderen! Dat beloven wij u!